Support
fundeedental
02-245-4085 086-399-1920
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

ดัดฟันแบบโลหะมาตรฐาน

วันที่: 11-03-2013

ทันตกรรมดัดฟัน

http://www.fundeedentalclinic.comhttp://www.fundeedentalclinic.com

การดัดฟัน (Orthodontics)  เป็นสาขาหนึ่งในทางทันตกรรม ที่ให้การวินิจฉัย ป้องกัน และรักษาความผิดปกติของการเรียงฟัน และการสบฟัน รวมทั้งปัญหาความผิดปกติของขนาด และความสัมพันธ์ของขากรรไกรต่อใบหน้า การจัดฟัน เป็นการรักษาเพื่อให้มีการสบฟันที่ดีขึ้น เพื่อการบดเคี้ยวอาหารที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดอัตราเสี่ยงในการเกิดฟันผุหรือโรคเหงือก อันเนื่องมาจากความลำบากในการทำความสะอาดฟันและเหงือก ในบริเวณที่ฟันเรียงตัวผิดปกติ หลีกเลี่ยงการเกิดการสึกของฟันที่ผิดปกติจาการเรียงฟันหรือสบฟันที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้ยังอาจช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพจากการที่มีฟันเรียงกันสวยงาม

 

ประเภทของเครื่องมือในการดัดฟัน

1.เครื่องมือทำฟันแบบถอดได้ ซึ่งส่วนมากจะทำในเด็ก

http://www.fundeedentalclinic.com/

2. วิธีการทำฟันแบบติดแน่น ซึ่งวิธีนี้สามารถแบ่งออกได้เป็น แบบคือ

2.1 แบบติดแน่น โดยการติดเครื่องมือที่เป็นโลหะทางด้านหน้าของฟัน

http://www.fundeedentalclinic.com/

2.2 แบบติดแน่น โดยการติดเครื่องมือที่เป็นเซรามิคหรือพลาสติกสีเหมือนฟันทางด้านหน้าของฟัน

http://www.fundeedentalclinic.com/

2.3 แบบติดแน่น โดยติดเครื่องมือที่เป็นโลหะทางด้านในของฟัน ซึ่งจะมองไม่เห็นจากด้านหน้า การใช้วิธีนี้จะทำให้คนอื่นไม่ทราบว่าคุณจัดฟัน

http://www.fundeedentalclinic.com/

2.4 เครื่องมือแบบถอดได้ Invisalign  เป็นเครื่องมือแบบถอดได้ชนิดใส คล้ายถาดฟอกสีฟัน

http://www.fundeedentalclinic.com/