Support
fundeedental
02-245-4085 086-399-1920
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ
chupong | 27-08-2013 | Hits  11455
ความเข้าใจที่ผิดๆ ของผู้ทำประกันสังคมที่ต้องการยื่นเรื่องเบิกค่าประกันสังคมจากการทำฟัน ในกรณีที่ผู้ทำฟันต้องการเบิกประกันสังคมในการทำฟันให้ได้ก่อนสิ้นปีนั้นๆที่ทำฟัน เป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนไป ซึ่งสำนักงานประกันสังคมได้ออกมายืนยันความเข้าใจที่ถูกต้องว่า การยื่นเรื่องเบิกสิทธิประโยชน์ประกันสังคมจากการทันตกรรมนั้นสามารถยื่นเบิกได้ภายในระยะเวลา 1 ปี โดยนับจากวันที่ได้ทำฟัน โดยเราเองก็ต้องเก็บหลักฐานการทำฟันไว้ด้วย ซึ่งก็ได้แก่ ใบ สปส.2-16 (ใบคำขอรับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม) ใบเสร็จรับเงิน และใบรับ...
chupong | 15-07-2013 | Hits  2586
มีบางจุดในปากที่แปรงสีฟันแปรงไม่ถึง ผู้เชี่ยวชาญจึงแนะนำให้ใช้ไหมขัดฟันอย่างน้อยวันละครั้ง ไหมขัดฟันใช้ง่าย เมื่อคุณทราบวิธี.. คุณแค่ต้องการไหมขัดฟันยาวประมาณ 18 นิ้ว พันรอบนิ้วชี้ของคุณ และปล่อยให้เหลือความยาวประมาณ 2 ถึง 4 นิ้ว ระหว่างมือทั้ง 2 ข้าง จับแน่นๆ ด้วยนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้และค่อยๆ สไลด์เบาๆ ระหว่างฟัน ค่อยๆ ขยับไหมขัดฟันขึ้น-ลง ค่อยๆขัดไปทีละซี่ โค้งไหมขัดฟันไปตามส่วนโค้งของฟันแต่ละซี่ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้เข้าไปใต้แนวของเหงือก ระวัง อย่ารุนแรงหรือเอาไหมขัดฟันออกโดยไม่ระวัง เมื่อ...
chupong | 27-06-2013 | Hits  3688
การแปรงฟันที่ถูกวิธี ควรต้องอ่าน เพราะคุณเคยสังเกตุบ้างไหมว่า เราเองก็มีการแปรงฟันทุกวัน เช้าและเย็น หรือบางคนแปรง 3 ครั้ง เช้า กลางวัน และเย็น แต่ ทำไม ยังมีการฟันผุให้เห็น ยังเป็นโรคเหงือกได้เหมือนกัน แต่หากเราใส่ใจในขั้นตอนที่ถูกต้องในการแปรงฟันแล้วหล่ะก็ หาวิธีในการแปรงให้ถูกวิธี เชื่อว่าปัญหาเหล่านี้คงจะหมดไป และท่านไม่ควรละเลยวิธีการที่จะพูดถึงต่อไปนี้เป็นอันขาด แปรงฟันไม่ใช่แค่บีบยาสีฟันใส่แปรงและแปรงซ้ายแปรงขวาเท่านั้น ควรเลือกแปรงบริเวณที่คาดว่าจะมีสิ่งสกปรกอย่างเศษอาหารติดอยู่อย่างร่อง...
phakapob | 20-05-2013 | Hits  4016
รัดฟัน : ฟันยื่น สาเหตุ พันธุกรรม นิสัยดูดนิ้ว ตามปกติแล้วการที่เด็กมีนิสัยดูดนิ้วจะหายไปได้เอง แต่ถ้ายังคงมีนิสัยนี้จนถึงช่วงฟันแท้ก็จะทำให้ฟันหน้ายื่นได้ ขากรรไกรบนยื่น ขากรรไกรล่างเล็ก การรักษา การรักษาฟันยื่น ขึ้นอยู่กับสาเหตุ เช่น ฟันยื่นที่เกิดจากการมีนิสัยดูุดนิ้ว ควรแก้นิสัยเป็นอันดับแรก ฟันยื่นที่มีสาเหตุจากพันธุกรรม ต้องวินิจฉัยแยกความผิดปกติระหว่างตำแหน่งฟันหรือขากรรไกร ในกรณีที่เด็กมีฟันยื่นจากขากรรไกรผิดปกติอาจแก้ไขโดยตรงที่ตำแหน่งของขากรรไกร เช่น การใช้เครื่องมือควบคุมการเจริญเติบโ...
phakapob | 16-05-2013 | Hits  5602
รัดฟัน : ฟันห่าง สาเหตุ พันธุกรรม เช่น การมีฟันซี่เล็ก แต่มีขนาดของขากรรไกรใหญ่ ทำให้ขนาดของฟันและขากรรไกร ไม่ได้สัดส่วนกัน การกลืนที่ผิดปกติ โดยปกติแล้วในขณะที่กลืนปลายลิ้นไม่ควรถูกฟัน ปลายลิ้นจะต้องแตะที่เพดานปาก การกลืนที่ผิดปกติจะสังเกตได้ว่าปลาย ลิ้นจะดันฟันหน้า ทำให้ฟันห่างออกได้ตามแรงดันของลิ้น การถอนฟันแท้บางซี่ไปและไม่ได้ใส่ฟันทดแทน ตามธรรมชาติแล้ว ฟันจะมีการเคลื่อนตัวตลอดชีวิต เมื่อมีการถอนฟันบางซี่ออกไปก็จะทำให้ ฟันซี่ที่เหลืออยู่เคลื่อนเข้าสู่ช่องว่างที่ถอนฟันไป จะสังเกตได้เช่น ถ้าถอ...
phakapob | 14-05-2013 | Hits  4391
ลักษณะใด ควรจัดฟัน กับคำถามที่ว่า ฟันอย่างนี้ ฟันเรียงตัวไม่เป็นระเบียบอย่างนี้จำเป็นต้อง จัดฟัน หรือไม่ ???? ผู้ที่จะตอบคำถามนี้ได้ดีที่สุด คือ ผู้ที่เป็นเจ้าของฟันเพราะจะเป็นผู้ที่รู้ปัญหาอย่างแท้จริงว่า การที่ฟันเรียงตัวไม่เป็นระเบียบ มีผลอย่างไรต่อตนเอง เช่น ทำให้สุญเสียความมั่นใจ ขาดความสวยงาม หรือไม่มีประสิทธิภาพในการบดเคี้ยว มื่อทราบความต้องการที่แท้จริงของตนเองแล้วจึงไปพบทันตแพทย์เพื่อขอคำแนะนำ โดยแจ้งปัญหาที่ต้องการแก้ไขอย่างตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อม ทั้งนี้จะทำให้ทันตแพทย์สามารถกำหนดแผนการ...
phakapob | 13-05-2013 | Hits  7324
การจัดฟันโดยใช้เครื่องมือนอกปาก ในบางครั้ง การจัดฟันต้องอาศัยเครื่องมือนอกปาก เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้ เพิ่มหลักยึดในการดึงฟัน เช่น การใช้ Head gear เพื่อเพิ่มหลักยึดในการดึงฟันบน กระตุ้นหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของกระดูกขากรรไกร ( Growth Modification) เช่น การใช้ Head gear เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของกระดูกขากรรไกรบน การใช้ Protraction Face mask เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโดของกระดูกขากรรไกรล่าง อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือนอกปากนี้มีข้อจำกัดค่อนข้างมาก เช่น ช่วงอายุที่ใช้ต้องเหมาะสมกับการเจริญเติ...
phakapob | 09-05-2013 | Hits  3173
การรัดฟันร่วมกับการผ่าตัด การวางแผนทางทันตกรรมจัดฟัน ในกรณีที่มีความผิดปกติเฉพาะส่วนของการเรียงตัวของฟัน เช่น ฟันห่าง ฟันยื่น ฟันหาย สามารถแก้ไขด้วยการรัดฟันเพียงอย่างเดียว แต่ ในกรณีที่มีความผิดปกติในส่วนของกระดูก ขากรรไกรบน และ/หรือ ขากรรไกรล่างร่วมด้วย เช่น ฟันบนยื่นมาก คางยื่นมาก ฟันกัดกันไม่ได้ ในกรณีเหล่านี้จำเป็นต้องวางแผนการรักษาร่วมกันระหว่าง ทันตแพทย์ทำฟัน และทันตแพทย์ศัลยกรรมช่องปากซึ่งก็คือ รัดฟันร่วมกับการผ่าตัด โดยทันตแพทย์ทั้งสองสาขาจะวางแผนการรักษาร่วมกัน โดยมีขั้นตอนการรักษาดังน...
phakapob | 03-05-2013 | Hits  3296
รูปหน้ากับการรัดฟัน ปัจจุบันเมื่อเข้ารับการรักษาทันตกรรมรัดฟัน ผู้เข้ารับการรักษามักคาดหวังกับรูปร่างของใบหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น เช่น อยากให้หน้าเรียว แต่การวางแผนการรักษาททางทันตกรรมรัดฟันนั้น ทันตแพทย์ทำฟันจะตั้งต้นวางแผนโดยพิจารณาจากลักษณะการเรียงตัวของฟันบน/ล่าง การสบฟันโครงสร้างกะโหลกศีรษะและใบหน้า ลักษณะกระดูก กล้ามเนื้อ เป็นต้น โดยมุ่งหมายให้ มีการเรียงตัวของฟันและการสบฟันดีขึ้น และจะมีการปรับตัวของลักษณะใบหน้าที่ดีขึ้นตามมา ดังนั้นผลของการรักษาที่ได้จะแตกต่างกันในแต่ละคน โดยมีรายละเ...
phakapob | 29-04-2013 | Hits  2971
รัดฟันในวัยผู้ใหญ่ได้หรือไม่ เนื่อง จากปัจจุบันการทำฟันไม่ดูเทอะทะและเห็นได้ชัดเหมือนเมื่อก่อน ผู้ใหญ่จำนวนมากขึ้นจึงเข้ารับการทำฟันจากหลายสาเหตุ บางคนต้องการแก้ไขปัญหาของฟันและขากรรไกรก่อนที่จะเกิดความเสียหายมากขึ้น ขณะที่บางคนต้องการทำเพียงเพื่อความสวยงามเท่านั้น ซึ่งในความเป็นจริงแล้วการที่มีฟันไม่สวยนั้น อาจไม่ได้เป็นปัญหาด้านความงามเท่านั้น แต่อาจเป็นต้นตอที่จะนำไปสู่ปัญหาอื่น ๆอีกด้วย ปัจจุบันมีเทคนิคใหม่ ๆ และอุปกรณ์รัดฟันที่มีความใส ทำให้ผู้ใหญ่เริ่มที่จะหันมาทำฟันกันมากขึ้นเพื่อแก้ปัญหา...
1 | 2