Support
fundeedental
02-245-4085 086-399-1920
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

                 การรักษา                                                                                       ราคา

ทันตกรรมจัดฟัน

-จัดฟัน แบบโลหะมาตรฐาน                                                                                 35,000-40,000

-จัดฟัน แบบเซรามิก                                                                                           50,000-60,000

-จัดฟัน DAMON                                                                                                 50,000-60,000

-รีเทนเนอร์ (เครื่องมือคงสภาพฟัน)                                                                           2,000 / ชิ้น

 ฟอกสีฟัน

-ฟอกสีฟันด้วยแสงเย็น (Cool light)                                                                                4,000    

-ฟอกสีฟันชนิดทำเองที่บ้าน (Home Bleaching)                                                                4,000  

-ขูดหินปูน ฟอกสีฟันด้วยแสงเย็น ร่วมกับเคลือบฟลูออไรค์                                                4,500

-ขูดหินปูน ฟอกสีฟันด้วยแสงเย็น ร่วมกับชนิดทำเองที่บ้าน และเคลือบฟลูออไรด์                  8,000

ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

-วีเนียร์ หรือเคลือบฟันเทียม ทำด้วยเซรามิก                                                                   8,000

-วีเนียร์ หรือเคลือบฟันเทียม ทำด้วยเรซิ่นคอมโพสิต                                                        4,000

ครอบฟัน

-ครอบฟันเซรามิคล้วน                                                                                     8,000-12,000

-ครอบฟันเซรามิค โครงโลหะชนิดมาตรฐาน                                                                   6,000

-ครอบฟันเซรามิค โครงโลหะชนิด 2% ทอง                                                                    8,000

-ครอบฟันเซรามิค โครงโลหะชนิด 54% ทอง                                                                 10,000

-ครอบฟันเซรามิค โครงโลหะชนิด 87% ทอง                                                                 12,000

การตรวจและวินิจฉัย

-x-ray  ฟิล์มเล็ก                                                                                                         150

-พิมพ์ปากเพื่อการวิเคราะห์ และวินิจฉัย                                                                          1,000                                                                                     

ทันตกรรมป้องกัน

-ขูดหินปูน และขัดฟัน                                                                                          600-1000

-เคลือบฟลูออไรด์                                                                                                      400

-เคลือบหลุมร่องฟัน                                                                                                    400

-เฝือกสบฟัน (night guard)                                                                                         3,000

ทันตกรรมบูรณะ

-ปิดช่องฟันห่าง                                                                                               2,000-3,000

-อุดฟัน ด้วยวัสดุอุดสีเหมือนฟัน 1 ด้าน                                                                           500

-อุดฟัน ด้วยวัสดุอุดสีเหมือนฟัน 2 ด้าน                                                                           800

-อุดฟัน ด้วยวัสดุอุดสีเหมือนฟันมากกว่า 2 ด้าน                                                              1,000

-อุดฟัน ด้วยวัสดุอุดอมัลกัม 1 ด้าน                                                                                 400

-อุดฟัน ด้วยวัสดุอุดอมัลกัม 2 ด้าน                                                                                 600

-อุดฟัน ด้วยวัสดุอุดอมัลกัมมากกว่า 2 ด้าน                                                                      800    

ศัลยกรรมภายในช่องปาก

-ถอนฟันธรรมดา                                                                                                  400-600

-ถอนฟัน อย่างยาก                                                                                             800-1,000

-ผ่าฟันคุด                                                                                                       1,000-3,000

รักษารากฟัน

-รักษารากฟันหน้า                                                                                                    3,000

-รักษารากฟันกรามน้อย                                                                                            4,500

-รักษารากฟันกรามใหญ่                                                                                            6,000

 

ฟันปลอมแบบถอดได้

-ฟันปลอมทั้งปาก                                                                                         15,000-20,000

-ฟันปลอมอคริลิค                                                                                            2,000-8,000

-ฟันปลอมโครงโลหะ                                                                                       8,000-12,000

 

 

Tel: 02-245-4085 086-399-1920| Email: natto.pw@gmail.com