Support
fundeedental
02-245-4085 086-399-1920
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

ดัดฟันแบบ DAMON

วันที่: 11-03-2013

การจัดฟันแบบ DAMON

วิธีการนี้จะช่วยลดระยะเวลาในการสวมใส่เหล็กรัดฟันให้น้อยลงซึ่งก็จะทำให้การทำฟันเสร็จได้รวดเร็วกว่าวิธีแบบปกติทั่วไป ซึ่งก็จะมีการใช้เทคโนโลยีในการทำฟันแบบ Self Ligating brackets ซึ่งจะเป็นการใช้เครื่องมือแบบใหม่ที่จะนำมาทำการรัดฟันของเราซึ่งวิธีการแบบ DAMON ได้มีการรับรองทางการแพทย์ว่าสามารถที่จะช่วยลดเวลาในการทำฟันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และด้วยเทคโนโลยีใหม่นี้ยังช่วยให้รู้สึกสบายเมื่อทำการสวมใส่เครื่องมือแบบใหม่มากกว่าการทำฟันแบบปกตินั้นก็เกิดจากการที่เครื่องมือได้ถูกออกแบบมาให้ลดแรงเสียดทานในช่วงที่เราต้องการเคลื่อนที่ของฟัน ซึ่งก็ได้มีการใช้ลวดที่มีประสิทธิภาพอย่างลวด Hi-tech Archwires ที่จะทำให้ฟันเคลื่อนตัวเข้าหากันได้เร็วจึงไม่เกิดการระคายเคืองกับผู้ถูกรักษาเนื่องจากการใช้แรงเบาในการดึงก็ทำให้ฟันสามารถเคลือนตัวได้ดีขึ้น

ข้อดีของการจัดฟัน Damon

  1. ทำให้มีความรู้สึกเจ็บปวดน้อยกว่าวิธีปกติ โดยที่เครื่องมือที่ใช้นั้นมีฝาปิดแบบเลื่อนจึงทำให้ไม่เกิดการฝืดขึ้นเมื่อมีการรัดฟันซึ่งเมื่อเทียบกับวิธีการปกติก็จะเกิดความฝืดจากการใช้ยางในการรัดเครื่องมือจึงทำให้เกิดความเจ็บปวดมากกว่า
  2. วิธีการนี้จะใช้เวลาที่น้อยกว่าวิธีแบบปกติเนื่องจากวิธีแบบปกตินั้นจะใช้ยางเป็นตัวยึดซึ่งจะทำให้แรงดึงของยางไม่คงที่ทำให้การที่ฟันจะเคลื่อนที่ก็จะช้าลงเมื่อยางยืดจึงทำให้เหล็กที่รัดฟันของเราหลวมตัวจนไม่สามารถที่จะควบคุมได้นั้นจึงเป็นสาเหตุที่ต้องทำให้เรามีการเปลี่ยนลวดบ่อยครั้ง ซึ่งปัญหาเหล่านี้ก็จะไม่พบในวิธีการแบบ DAMON
  3. วิธีการนี้ทำให้ทันตแพทย์สามารถที่จะกำหนดตำแหน่งของการเคลื่อนของฟัน ซึ่งจะทำให้ควบคุมได้ง่ายกว่าแบบปกติ
  4. จะช่วยเพิ่มโอกาสที่เราไม่ต้องถูกถอดฟันออกได้ เพราะวิธีการนี้สามารถที่จะช่วยในการเพิ่มพื้นที่ในการเรียงตัวของฟันออกไปได้ จึงทำให้การถอดฟันในแบบวิธีปกติเพื่อเพิ่มช่องว่างลดลง