Support
fundeedental
02-245-4085 086-399-1920
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

รีเทนเนอร์(เครื่องมือคงสภาพฟัน)

วันที่: 11-03-2013

รีเทนเนอร์ (Ratainer) 

รีเทนเนอร์ (Ratainer) หรือ เครื่องมือคงสภาพฟัน หลังจากจัดฟันเสร็จแล้วหรือหลังจากถอดเครื่องมือจัดฟัน ฟันที่เคลื่อนไปสู่ตำแหน่งใหม่จะเลื่อนคืนได้ง่าย เมื่อถอดเครื่องมือจัดฟันใหม่ๆเพราะสภาพกระดูกและเหงือกหุ้มฟันต้องใช้เวลาในการปรับสภาพเข้ากับตำแหน่งใหม่ ดังนั้นหลังถอดเครื่องมือจัดฟันใหม่ ๆควรใส่ รีเทนเนอร์ (Ratainer) ตลอดเวลา ยกเว้นเวลาทานอาหารหรือแปรงฟัน หรือตามทันตแพทย์แนะนำ หลังจากที่เหงือกปรับสภาพกับตำแหน่งฟันใหม่แล้ว ซึ่งระยะเวลาจะแตกต่างกันในแต่ละคน ทันตแพทย์จะแนะนำวิธีค่อยๆ ลดเวลาใส่ รีเทนเนอร์ (Retainer) อย่าลดเวลาใส่เองเป็นอันขาด การใส่ รีเทนเนอร์ (Retainer) ไม่สม่ำเสมอ จะทำให้ฟันเคลื่อนจาตำแหน่งที่ได้จัดฟันไว้เรียบร้อยแล้ว ทำให้ฟันห่าง เบี้ยว หรือฟันล้มได้ เนื่องจากภายหลังการจัดฟัน จะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งจนกว่าฟันจะปรับตัวอยู่ในตำแหน่งใหม่หลังการจัดฟันซึ่ง รีเทนเนอร์ (Retainer) จะช่วยประคองฟันไว้ ไม่ให้เคลื่อนจาตำแหน่งที่ได้จัดฟันไว้เรียบร้อยแล้วทำให้เกิดการใส่ รีเทนเนอร์ (Retainer) ไม่ลงที่ ต้องทำ รีเทนเนอร์ (Retainer) ใหม่ หรือจัดฟันใหม่ การใส่รีเทนเนอร์ ในระยะแรกๆจะมีน้ำลายออกมา และพูดไม่ถนัด เป็นอาการปกติ และจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อใส่สม่ำเสอม ไม่เล่น รีเทนเนอร์ (Retainer) ในปาก หรือ ดันรีเทนเนอร์ (Retainer) ให้หลุดด้วยลิ้นเพราะจะทำให้ รีเทนเนอร์ (Retainer) หลวมเมื่อถอด รีเทนเนอร์ (Retainer) ออกต้องใส่ในกล่องที่เตรียมไว้ทันที ห้ามห่อด้วยกระดาษโดยเด็ดขาด เพราะอาจจะทำหายได้

สิ่งที่สำคัญและควรจะระวังในการใส่ รีเทนเนอร์ (Retainer) ก็คือ ไม่ควรดูดหรือไม่ควรเอาลิ้นดุน รีเทนเนอร์(Retainer) พลิกเล่นไปมาในปาก เพราะจะทำให้ฟันเคลื่อนที่กลับไปไม่สวยได้การใส่ รีเทนเนอร์ (Retainer) เป็นขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญมากในการจัดฟัน เนื่องจากต้องอาศัยความร่วมมือจากคนไข้ในการใส่ ดังนั้น การจัดฟันถ้าจะให้ได้ผลสำเร็จนั้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้จัดฟันด้วย


การทำความสะอาด รีเทนเนอร์ (Retainer)

ใช้แปรงสีฟันธรรมดาแปรงด้วยยาสีฟันเบา ๆ หรือใช้ยาเม็ดฟู่ สำหรับทำความสะอาดฟันปลอมแช่ไว้ขณะกินอาหารที่บ้าน ไม่วาง รีเทนเนอร์ (Retainer)ไว้ในที่ ที่มีสัตว์เลี้ยง หรือเด็กเล็กหยิบถึง เมื่อถอด รีเทนเนอร์ (Retainer) ออกต้องใส่ในกล่องที่เตรียมไว้ทันที ห้ามห่อด้วยกระดาษโดยเด็ดขาด เพราะอาจจะทำหายได้ ถ้า รีเทนเนอร์ (Retainer) หายหรือขำรุด ต้องรีบแจ้งทันตแพทย์ทันที

 

 

รีเทนเนอร์แบบใส (Clear retainer ) หรือ รีเทนเนอร์แบบพลาสติกถอดได้และใสทั้งชิ้น คือ เครื่องมือคงสภาพฟัน หลังจากจัดฟันเสร็จแล้วหรือหลังจากถอดเครื่องมือจัดฟัน เพื่อไม่ให้ฟันเคลื่อนจากตำแหน่งที่ได้จัดฟันไว้เรียบร้อยแล้ว หลังจากถอดเครื่องมือจัดฟัน ควรใส่ รีเทนเนอร์ (Ratainer) ตลอดเวลา ตามทันตแพทย์แนะนำ


ข้อดี รีเทนเนอร์แบบใส (Clear retainer ) คือ สามารถสวมใส่และถอดเองได้ง่าย ควบคุมฟันได้ 360 องศา ขนาดพอดี กระชับ ใส่สบาย ไม่ระคายเคือง หลังสวมใส่จึงมองไม่เห็นเครื่องมือ เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการให้ผู้อื่นสังเกตุเห็นว่าใส่รีเทนเนอร์และทำให้มั่นใจในการยิ้มมากขึ้น หลังสวมใส่จึงมองไม่เห็นเครื่องมือ


การทำความสะอาด: แปรงรีเทนเนอร์แบบใส (Clear retainer ) ทุกครั้งที่แปรงฟัน หรือใช้เม็ดฟู่สำหรับทำความสะอาดฟันปลอมมาแช่ไว้ โดยห้ามแช่รีเทนเนอร์ในน้ำร้อนและในน้ำยาบ้วนปากเด็ดขาด

ข้อควรระวัง: การใส่รีเทนเนอร์ไม่สม่ำเสมอจะทำให้ฟันเลื่อนกลับและรีเทนเนอร์แน่นขึ้นกว่าเดิม หากฟันเลื่อนไปมากจะใส่รีเทนเนอร์ไม่ลง ต้องทำรีเทนเนอร์หรือจัดฟันใหม่ ทันตแพทย์จะแนะนำวิธีลดเวลาใส่รีเทนเนอร์ให้ระยะเวลาจะแตกต่างกันในแต่ละบุคคล และห้ามผู้ใช้ลดเวลาการใส่ด้วยตนเอง