Support
fundeedental
02-245-4085 086-399-1920
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

รูปหน้ากับการทำฟัน

phakapob | 03-05-2556 | เปิดดู 3318 | ความคิดเห็น 0

รูปหน้ากับการรัดฟัน

ปัจจุบันเมื่อเข้ารับการรักษาทันตกรรมรัดฟัน ผู้เข้ารับการรักษามักคาดหวังกับรูปร่างของใบหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น เช่น อยากให้หน้าเรียว แต่การวางแผนการรักษาททางทันตกรรมรัดฟันนั้น ทันตแพทย์ทำฟันจะตั้งต้นวางแผนโดยพิจารณาจากลักษณะการเรียงตัวของฟันบน/ล่าง การสบฟันโครงสร้างกะโหลกศีรษะและใบหน้า ลักษณะกระดูก กล้ามเนื้อ เป็นต้น โดยมุ่งหมายให้ มีการเรียงตัวของฟันและการสบฟันดีขึ้น และจะมีการปรับตัวของลักษณะใบหน้าที่ดีขึ้นตามมา ดังนั้นผลของการรักษาที่ได้จะแตกต่างกันในแต่ละคน โดยมีรายละเอียดดังนี้

รูปหน้าที่เปลี่ยนแปลง

  1. การเจริญเติบโตของใบหน้าและขากรรไกร ซึ่งเติบโตมากในช่วงวัยรุ่น และโตเต็มที่เมื่ออายุประมาณ 14-16 ปีในผู้หญิง และประมาณ 18 ปีในผู้ชาย ขนาดของขากรรไกรถูกกำหนดโดยพันธุกรรมเป็นส่วนใหญ่ การทำฟันด้วยเครื่องมือมีผลต่อการเจริญเติบโตของขากรรไกรในช่วงที่ยังโต ไม่เต็มที่ จะสามารถยับยั้งหรือกระตุ้นการเจริญของขากรรไกรบนได้เล็กน้อย หลังจากช่วงวัยรุ่นไปแล้ว ใบหน้าและขากรรไกรไม่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่บริเวณจมูกและคางจะยังยื่นขึ้นได้เล็กน้อยเมื่ออายุมากขึ้น
  2. การเคลื่อนฟัน เนื่องจากฟันหน้าเป็นส่วนพยุงริมฝีปากไว้ ดังนั้น การเคลื่อนฟันหน้าไปด้านหน้าหลังจะมีผลต่อรูปปากได้ เช่น การถอนฟันและดึงฟันหน้าไปข้างหลังจะมีผลทำให้ริมฝีปากยุบลง
  3. การผ่าตัดขากรรไกร สามารถเปลี่ยนแปลงขนาดและรูปร่างของขากรรไกรได้อย่างเด่นชัด ในกรณีที่มีความผิดปกติของโครงสร้างขากรรไกรเช่น กระดูกขากรรไกรล่างยื่น อาจไม่สามารถแก้ไขด้วยการจัดฟันเพียงอย่างเดียว

อย่างไรก็ตาม การจัดฟันเมื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการเรียงตัวของฟัน เช่น ลดฟันยื่น ลดฟันสบลึก แก้ไขฟันห่างแก้ไขฟันซ้อนเก ก้จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของใบหน้าส่วนล่าง จึงมักพบว่าหลังจากจัดฟันรูปร่างของใบหน้าจะเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ฟันยื่นเมื่อจัดฟันดันเข้าไป

ความคิดเห็น

วันที่: 20-07-2024

แสดงความคิดเห็น
All Comments: 0 Pages: 1/0