Support
fundeedental
02-245-4085 086-399-1920
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

การรัดฟันร่วมกับการผ่าตัด

phakapob | 09-05-2556 | เปิดดู 3174 | ความคิดเห็น 0

การรัดฟันร่วมกับการผ่าตัด

การวางแผนทางทันตกรรมจัดฟัน ในกรณีที่มีความผิดปกติเฉพาะส่วนของการเรียงตัวของฟัน เช่น ฟันห่าง ฟันยื่น ฟันหาย สามารถแก้ไขด้วยการรัดฟันเพียงอย่างเดียว แต่ ในกรณีที่มีความผิดปกติในส่วนของกระดูก ขากรรไกรบน และ/หรือ ขากรรไกรล่างร่วมด้วย เช่น ฟันบนยื่นมาก คางยื่นมาก ฟันกัดกันไม่ได้ ในกรณีเหล่านี้จำเป็นต้องวางแผนการรักษาร่วมกันระหว่าง ทันตแพทย์ทำฟัน และทันตแพทย์ศัลยกรรมช่องปากซึ่งก็คือ รัดฟันร่วมกับการผ่าตัด โดยทันตแพทย์ทั้งสองสาขาจะวางแผนการรักษาร่วมกัน โดยมีขั้นตอนการรักษาดังนี้

  1. รัดฟันก่อนผ่าตัด (เนื่องจากในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของโครงสร้างกระดูก การเรียงตัวของฟันอาจผิดปกติเช่น ยื่นมาก งุ้มมาก ซ้อนเกมาก) ระยะเวลาการรักษาประมาณ 1-2ปี
  2. ขั้นตอนการผ่าตัดโดย ทันตแพทย์ศัลยกรรมช่องปาก ขั้นตอนนี้ทำในห้องผ่าตัด มีระยะเวลาพักฟื้นประมาณ 7-10 วัน (ขั้นตอนนี้ ทันตแพทย์ผ่าตัดจะแก้ไขส่วนของโครงสร้างกระดูกที่ผิดปกติให้ปกติ)
  3. รัดฟันหลังการผ่าตัด ขั้นตอนนี้ เพื่อแก้ไขรายละเอียดในส่วนการเรียงตัวของฟัน การสบฟัน ใช้เวลาประมาณ 1 ปีค่ะ ในกรณีที่แพทย์วางแผนว่าควรผ่าตัด ก็ควรผ่าค่ะ เพื่อแผนการรักษาที่ดี รูปร่างใบหน้า และการสบฟันดีขึ้นค่ะ การผ่าตัดจะทำในคนไข้ที่หมดการเจริญเติบโตของโครงสร้างกระดูกแล้ว ในผู้ชาย เริ่มที่อายุประมาณ 20 ปี ในผู้หญิงเริ่มที่ประมาณ 18 ปี การรัดฟันร่วมกับการผ่าตัดทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของใบหน้าอย่างเด่นชัด

ความคิดเห็น

วันที่: 24-06-2024

แสดงความคิดเห็น
All Comments: 0 Pages: 1/0