Support
fundeedental
02-245-4085 086-399-1920
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

ฟันยื่น

phakapob | 20-05-2556 | เปิดดู 4016 | ความคิดเห็น 0

รัดฟัน : ฟันยื่น

สาเหตุ

  1. พันธุกรรม
  2. นิสัยดูดนิ้ว ตามปกติแล้วการที่เด็กมีนิสัยดูดนิ้วจะหายไปได้เอง แต่ถ้ายังคงมีนิสัยนี้จนถึงช่วงฟันแท้ก็จะทำให้ฟันหน้ายื่นได้
  3. ขากรรไกรบนยื่น ขากรรไกรล่างเล็ก

การรักษา

การรักษาฟันยื่น ขึ้นอยู่กับสาเหตุ เช่น ฟันยื่นที่เกิดจากการมีนิสัยดูุดนิ้ว ควรแก้นิสัยเป็นอันดับแรก ฟันยื่นที่มีสาเหตุจากพันธุกรรม ต้องวินิจฉัยแยกความผิดปกติระหว่างตำแหน่งฟันหรือขากรรไกร ในกรณีที่เด็กมีฟันยื่นจากขากรรไกรผิดปกติอาจแก้ไขโดยตรงที่ตำแหน่งของขากรรไกร เช่น การใช้เครื่องมือควบคุมการเจริญเติบโตของกระดูกขากรรไกรบนไม่ให้ยื่นมาด้านหน้า หรือการใช้เครื่องมือกระตุ้นการเจริญเติบโตของขากรรไกรล่าง (Growth modification)การดูแลโดยใช้เครื่องมือเกี่ยวกับการเจริญเติบโต อาจเป็นผลดีคือเพื่อหลีกเลี่ยงการถอนฟันได้ เนื่องจากในกรณีที่มีความผิดปกติของขากรรไกร เมื่อเราทำการรักษาภายหลังฟันถาวรขึ้นครบ มักต้องกระทำร่วมกับการถอนฟัน เพื่อให้มีช่องว่างในการลดฟันหน้ายื่น

ความคิดเห็น

วันที่: 24-06-2024

แสดงความคิดเห็น
All Comments: 0 Pages: 1/0