Support
fundeedental
02-245-4085 086-399-1920
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ
phakapob | 19-04-2013 | Hits  2959
ช่วงอายุที่ควรรัดฟัน โดยทั่วไปแล้ว มักทำฟันในช่วงที่มีฟันแท้ขึ้นครบ คือ อายุประมาณ 12-15 ปี อย่างไรก็ตาม การให้การรักษาทางทันตกรรมรัดฟัน นั้นมีหลายช่วงอายุ ซึ่งต้องพิจารณาตามความผิดปกติและพัฒนาการ ของกะโหลกศีรษะและใบหน้าร่วมด้วย โดยมีแนวทางพิจารณาดังนี้ หาก มีความผิดปกติของ ความสัมพันธ์ของกระดูกขากรรไกรบน-ล่าง ก็ควรจะเริ่มการบำบัดรักษา ตั้งแต่อายุยังน้อยเพื่อป้องกันมิให้ปัญหา ลุกลามต่อไป ในวัยนี้ลักษณะผิดปกติที่พบเช่น ฟันหน้าล่างสบคร่อมฟันหน้าบน หาก มีความผิดปกติในการเรียงตัวของฟัน เฉพาะตำแหน่ง ...
phakapob | 18-04-2013 | Hits  2643
หลักการพื้นฐานของการทำฟัน การรัดฟัน คือ การทำให้ฟันเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่กำหนด โดยอาศัยแรงจากเครื่องมือทำฟันซึ่งอาจเป็นเครื่องมือชนิดถอดได้หรือชนิดติดแน่น เครื่องมือจะสัมผัสกับผิวฟันด้านนอกหรือด้านในเพื่อถ่ายทอดแรงไปยังอวัยวะรองรับฟัน แล้วมีการกระตุ้นให้เกิดการอักเสบของเนื้อเยื่อปริทันต์และกระดูกรอบรากฟัน ฟันจึงจะสามารถเคลื่อนที่ได้ดังนั้นเมื่อเริ่มใส่เครื่องมือทำฟันในระยะแรก จึงอาจรู้สึกเจ็บระบมที่ปลายรากฟันบ้าง ซึ่งอาการเจ็บไม่สบายเหล่านี้เป็นอาการปกติ อาการเหล่านี้เป็นอาการแสดงของการอักเสบ อ...
1 | 2